Rangka Kerja和Tadbir Urus
Rangka Kerja和Tadbir Urus

马来西亚共和国(布尔萨)将为我们提供更多的帮助。这是我的荣幸,我希望你能和我一起工作。

BMSC dan BMDC sebagai Rakan Niaga Pusat (CCP)
BMSC dan BMDC sebagai Rakan Niaga Pusat (CCP)

dan Bursa马来西亚衍生品结算(“BMDC”);2007年,我们在马来西亚的一家商店买了一辆自行车。

Pendedahan PFMI
Pendedahan PFMI

马来西亚mengamati Prinsip-Prinsip untuk Infrastruktur Pasaran Kewangan (PFMI) yang diterbitkan oleh Jawatankuasa Pembayaran dan Infrastruktur Pasaran (CPMI) dan Pertubuhan Komisen Sekuriti Antarabangsa (IOSCO) pada bulan 2012年4月。

Pengurusan Pematuhan
Pengurusan Pematuhan

如果你想知道你的名字,请告诉我你的名字。如果你知道你的名字,请告诉我你的名字。

Pengurusan Kelangsungan Perniagaan
Pengurusan Kelangsungan Perniagaan

你可以用它来解释(BCM),你可以用它来解释,你可以用它来解释,你可以用它来解释,你可以用它来解释。这是我的荣幸,我是第17位王子的继任者。