Mengenai卡米

大马交易所阿达拉赫萨拉赫凡城daripada囊terbesar迪东盟。卡米mengendali丹mengawal selia囊saham bersepadu阳menawarkan pelbagai电脑服务berkaitan囊saham termasuk penyenaraian,perdagangan,penjelasan,penyelesaian丹depositori。

Mengenali卡米
Organisasi卡米
Organisasi卡米

大马交易所阿达拉赫sebuah企业目录pemegang囊阳terdiri daripada beberapa阿纳企业目录,二bawah bidang kuasa Suruhanjaya Sekuriti丹Kementerian Kewangan。

Tadbir乌鲁斯Korporat
Tadbir乌鲁斯Korporat

大马(企业目录)mematuhi标准吉丁宜bagi amalan tadbir乌鲁斯korporat二bawah kepimpinan Lembaga Pengarahnya,seperti阳digariskan二bawah KOD Tadbir乌鲁斯Korporat马来西亚(KOD)。

Lembaga Pengarah
Lembaga Pengarah

Kenali Lembaga Pengarah丹Pasukan Pengurusan神明。

Pengurusan Atasan
Pengurusan Atasan

国阵Kepimpinan大马。

Anugerah丹Pensijilan

大马交易所berbangga dengan pengiktirafan阳diterima daripada pencapaiannya。

巴卡Lagi的